Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa www.anger.com.pl (Strona) jest własnością oraz jest prowadzona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjne AnGer G&A Szczyglice, ul. Długa 64A, 32-083 Balice, NIP 6780025762, Regon 351012310 (Sprzedający).
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

 

§2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Firma AnGer G&A prowadzi sprzedaż wyłącznie podmiotom gospodarczym z branży medycznej.
 2. Cena podawana w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie na Stronie jest detaliczną ceną brutto i nie zawiera kosztów przesyłki. Odbiorcom hurtowym udzielamy rabatów zgodnie z tabelą dostarczaną pocztą elektroniczną podmiotom gospodarczym zatwierdzonym jako kontrahenci hurtowi.
 3. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) bezpośrednio przez stronę internetową (on-line) www.anger.com.pl z funkcją zatwierdzania transakcji przez sprzedawcę
  b) pocztą e-mail na adres export@anger.com.pl lub exportdent@gmail.com
  c) telefonicznie: 12 626 53 55.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i Odbiorcy towaru. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.
 5. Firma AnGer G&A wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury drogą mailową. W formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury. W przypadku podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę i zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystarczające jest podanie numeru NIP oraz numeru telefonu kontaktowego.
 6. Firma AnGer G&A zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia jeżeli identyfikację zamawiającego. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:
  a) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym eCard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki),
  b) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości, lub
  c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 7. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej AnGer G&A nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Sprzedającego komunikatu o przyjęcia zamówienia do realizacji oraz w zakresie określonym w tym komunikacie.
 9. Firma AnGer G&A zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone pocztą elektroniczną zgodnie z § 2 punkt 3 i 4 niniejszego Regulaminu.


§3.  FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za zamówione towary z dostawą na terenie Polski można dokonać za pomocą jednego z poniższych sposobów płatności:
  a) za pobraniem – płatność gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej
  b) przedpłata - przelew bankowy na konto w Banku PKO BP, nr rachunku: 63 1020 2906 0000 1902 0391 8190
  c) płatności online (ePrzelew /przelew bezpośredni). Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Kupujący zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Kupujący powraca do strony internetowej.
  d) Płatnością online za pomocą karty płatniczej.
 2. Płatności online obsługuje firma eCard S.A. Dostępne formy płatności:
  a) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MarterCard Electronic, Maestro
  b) ePrzelewy:
  Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi    Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
  c) Przelewy półautomatyczne:
  Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie
 3. W przypadku zamówienia towarów z dostawą poza granicami Polski możliwe jest dokonanie transakcji w jednej z dwóch walut: Dolar USA lub EURO.
 4. O walucie transakcji decyduje Sprzedający.
 5. Zapłaty można dokonać za pomocą jednego z poniższych sposobów płatności:
  a) przedpłata - przelew bankowy na konto w banku Citibank Handlowy lub PKO BP zgodne z walutą transakcji:
  - dla Dolarów USA jest to rachunek: PL 11 1030 0019 0108 4006 0114 4747 (SWIFT CODE: CITIPLPX (niektóre banki wymagają CITIPLPXXXX))
  - dla Euro jest to rachunek: PL 46 1020 2906 0000 1302 0391 8208 (SWIFT CODE: BPKOPLPW)
  Uwaga: W przypadku wpłaty na konto prowadzone w innej walucie niż waluta transakcji koszty przewalutowania ponosi Kupujący.
  b) płatności online (ePrzelew /przelew bezpośredni) realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Kupujący zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Kupujący powraca do strony internetowej.
  c) Płatnością online za pomocą karty płatniczej.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności niż wymienione w §3, na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
 7. W przypadku wybranych towarów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.


§4.  DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówienia realizowane na terytorium Polski wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  a. Koszt przesyłki pobraniowej: 16,00 zł + VAT
  b. Koszt przesyłki zwykłej (po dokonanej przedpłacie): 16,00 zł + VAT
  c. Krajowe zamówienia detaliczne na kwotę powyżej 300zł brutto wysyłane są na koszt Sprzedającego.
  d. Próg wartości zamówienia hurtowego powyżej którego Sprzedający pokrywa koszty przesyłki do adresata na terenie Polski określany jest każdorazowo w tabeli rabatów dostarczanej kontrahentom hurtowym.
 2. Zamówienia z dostawą za granicę wymagają każdorazowo indywidualnej wyceny kosztów przesyłki. Realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej, firm spedycyjnych w zakresie air-freight, w inny sposób uzgodniony wcześniej z Kupującym.
 3. Cła importowe i podatki należne w kraju importera płaci Kupujący.
 4. W przypadku zamówienia z dostawą poza granice Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia łącznie z kosztami dostawy może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:
  a) przedpłata przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedającego
  b) przedpłata elektroniczna przelewem bankowym lub kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych przez firmę eCard S.A.
 5. Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy eCard S.A., Sprzedający dostarcza przedmiot zamówienia zgodnie z §4 pkt2 na wskazany wcześniej przez Kupującego adres lub lotnisko.


§5. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Odbierając zamówiony produkt Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru w postaci faktury VAT.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący powinien odesłać do firmy AnGer G&A reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 5. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru, dosłaniem towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Firma AnGer G&A zastrzega sobie, że w przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.
 10. Ze względu na fakt, że przedmiotem obrotu są materiały medyczne zwrot zakupionych towarów dostarczonych zgodnie z zamówieniem możliwy jest jedynie w terminie 3 dni od otrzymania przesyłki i w stanie nienaruszonym oraz bez śladów metkowania produktu przez Kupującego.
 11. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedającego.
 12. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 13. W przypadku zwrotu towaru na skutek uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar. W przypadku zwrotu błędnie zamówionego towaru kosztami przesyłki obciążony zostaje Kupujący.        
 14. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami §5.pkt 5, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedającego za zasadną.


§6.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kupujący dokonując zakupów na stronie AnGer G&A, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych na stronie AnGer G&A.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień Kupujacego na stronie AnGer G&A.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupujacego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane  z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej AnGer G&A.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie strony internetowej AnGer G&A, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie. Do transakcji zaakceptowanych przez Sprzedającego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w czasie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AnGer G&A

wysoka jakość za przystępną cenę